Проектни решения

STRATEX / СТРАТЕКС ООД предлага и дава проектни решения за изграждане на индустриални UPS, системи за бизнес и сградни приложения с малка мощност 1kVA до 10kVA и голяма мощност до 1,2MVA, съобразени със спецификата и изискванията за резервиране ел. захранването на различни типове товари.
Различните елекртически товари, спецификата им за всяко едно конкретно приложение за резервиране и защита с UPS устройства, както и парамертите на съществуващото мрежово захранване или изградено резервно такова от Дизелов генератор, както и работната окръжаваща среда и други специфични фактори определят избора на необходимия тип UPS или DC Power Supply оборудване.
Резервирането на товари захранени от AC мрежата с UPS устройства с необходимата мощност и автономия осигурявана от Акумулаторни батерии или от Дизелов електрически генератор изисква предпроектна оценка, даване на професионално решения за конкретния случай, както и изпълненнието му в съответствие с изискванията за съотвтното приложение.
Ние имаме над 20-годишен опит в изпълненнието на отговорни проекти и работим под Сертификация за системата за управление на СТРАТЕКС ООД от Lloid’s Register No. ISO 9001 – 0039445.