Соларни PV системи

Стратекс предлага, окомплектова и инсталира соларни PV фотоволтаични системи “Stand Alone / Off Grid” или не свързани с ел. мрежата, както и т.н. “On Grid” или свързани с електрическата мрежата системи.

“Off Grid” системите изискват инсталиране на акумулаторна батерия на 12V, 24V, 48V DC и повече. Свързването на PV соларните модули / панели “последователно” се използва за увеличаване на получаваното DC напрежение U (V), а “в паралел” за увеличаване мощността P (W) на изгражданите PV системи. Чрез включването на DC/AC инвертори, постоянния DC ток генериран в PV системите се преобразува в променлив AC ток и позволява захранване и на променливотокови AC 230V консуматори. Инверторите могат да бъдат и с вградено зарядно устройство, което пък позволява при наличие на AC 230V захранване, като Дизелов генератор или друг източник на променлив ток ( примерно вятърен генератор ), акумулаторната батерия да се зарежда не само от слънчевата радиация получавана от слънцето, а и по-бързо от AC източника. Такива PV соларни системи за захранване на DC и AC консуматори са наричани “хибридни / Hybrid ” PV фотоволтаични соларни системи.

Стратекс има вече над 15 год. опит в изграждането на такива системи за различни нужди и приложения, като използва продукти с марките на световноизвестни производители като GS YUASA BATTERY, STECA Solar, KYOCERA Solar, RIELLO UPS, PRAMAC Generators и други.

През 2004 год. изоълнихме доставката на първата фотоволтaична PV соларна система на 48 V / 1000 W за Българската база на “Българския Антарктически Институт” на ледения континента Антарктида – о. Ливингстън. PV системата беше доставена от водещия производител в областта на PV модули – KYOCERA Solar – Japan, базирана в гр. Щутгард – Германия. Системата беше окомплектована със зарядни контролери 48VDC на STECA Solar – Германия и работи и до днес през време на ежегодните няколкомесечни престои на нашите научноизследователски експедиции там.