За нас

СТРАТЕКС ООД е инженерингова фирма с основен предмет на дейност в областта на автономните и резервни електрозахранвания.

Ние предлагаме избор на решения, доставка, инсталиране, поддръжка и сервиз на оборудване осигуряващо автономна работа от акумулаторни батерии, надеждна защита и непрекъсваемост на ел. захранвания, използвани за широк кръг от приложения, както в индустрията така и за сградна инфраструктура и много други приложения.

Наши партньори с които имаме дългосрочни дистрибуторски търговски и сервизни споразумения са водещи световни производители с утвърдено име и опит в тази област. Нашият екип от квалифицирани и обучени специалисти е винаги на разположение на нашите клиенти за консултации, техническо съдействие и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

Представяне на СТРАТЕКС ООД
ISO 9001:2015 Сертификат