RIELLO
MULTI SENTRY
60 - 200 KVA

Multi Sentry е UPS система от най-висок клас, съчетаваща изключителна производителност и възможно най-високото ниво на ефективност на съвременната on-line технология с двойно преобразуване (VFI-SS-111, съгласно IEC EN 62040-3).

Този UPS е проектиран да защитава критични информационни и телекомуникационни системи, медицинско оборудване, мрежи, услуги и процеси, чиято работа може да бъде нарушена от лошо качество и/или прекъсвания в електрозахранването.

Серията включва модели: 60-80-100-120-160-200 kVA, всички с трифазен вход и изход.
Multi Sentry е един от най-ефективните UPS, предлагани на пазара, с минимално въздействие върху околната среда и източниците на захранване.