RIELLO
NET POWER
600 - 2000VA

Серията NetPower на Riello включва UPS модели в диапазона 600 – 2000VA с цифрова Line-Interactive (VI) технология. Тязи серия е идеалното решение за защита на персонални компютри и малкия или домашен офис.
Товарът се захранва от мрежата чрез вграденото AVR (Automatic Voltage Regulation) устройство за стабилизиране на напрежението и EMI филтри за потискане на пикове и преходни процеси. Когато захранването от мрежата прекъсне, потребителският товар се захранва с генерирано от инвертора напрежение с псевдо синусоидална форма чрез батерията, за да осигури достатъчно време за коректно изключване на компютърната система с помощта на софтуера PowerShield³.