Ключови сегменти на приложение:

 • Индустриална автоматизация
 • Системи за сигурност и безопасност
 • Медицинска техника
 • UPS
 • Моторни спортове
 • Комунални услуги и инфраструктура

POWER-SONIC е мултинационална компания, която предлага качествени, надеждни и безопасни решения с батерии за широк кръг от приложения и клиенти в целия свят от 1970г.

PS СЕРИЯ

Стандартна серия с общо предназначение

PG СЕРИЯ

Удължен екплоатационен живот

PHR СЕРИЯ

Повишен капацитет

PDC СЕРИЯ

Циклични приложения

PG FT СЕРИЯ

Front Terminal

DCG СЕРИЯ

Deep Cycle Gel

PG 2V СЕРИЯ

2V Long Life

PSH СЕРИЯ

General Purpose

Пълната гама от продукти включва батерии и решения, базирани на различни технологии: клапанно регулирани оловно-киселинни (VRLA), наричани още капсуловани оловно-киселинни (SLA) батерии, и батерии с литий-железен фосфат (LiFePO4), както и зарядни устройства, UPS системи и аксесоари.

Всички батерии и решения с марката POWER SONIC са проектирани и произведени с най-модерни технологии и под стриктен контрол на качеството на материалите и процесите, което гарантира дълъг живот и надеждност на продуктите.

PS Series – VRLA капсуловани оловно-киселинни акумулаторни батерии

Серията PS на Power Sonic включва необслужваеми оловно-киселинни акумулаторни батерии, произведени по AGM (Absorbent Glass Mat) технология с отлична производителност и висока надеждност.

Те са проектирани специално за използване в режим на подзаряд или цикличен режим в приложения с общо предназначение, като системи за сигурност и противопожарна защита, аварийно осветление, UPS, инструменти, битови и медицински изделия.

Основни характеристики:

 • VRLA акумулаторна батерия с общо предназначения
 • Технология AGM с изключителна производителност и надеждност
 • Много висока енергийна плътност (съотношение мощност/обем)
 • VdS сертифицирани модели батерии
 • Необслужваема клапанно регулирана конструкция без изтичане на електролит
 • Механично устойчив корпус и капак от ABS материал със степен на негоримост UL94:HB и UL94:V0
 • Ниска степен на саморазряд и дълъг срок на годност

VdS е водеща независима организация за тестване и сертифициране на компоненти в индустрията за противопожарна защита и сигурност. Те задават международните стандарти и публикуват изчерпателен набор от правила и насоки за оборудването, използвано за противопожарна защита и безопасност, в т.ч. и на използваните в него акумулаторни батерии. Одобрението от VdS на основните компоненти е гаранция за високо качество, надеждност, пожаробезопасност и сигурност на крайните системи и продукти.

PG Series – VRLA капсуловани оловно-киселинни акумулаторни батерии с дълъг живот

Серията PG на Power Sonic включва необслужваеми оловно-киселинни акумулаторни батерии с дълъг експлоатационен живот, подходящи за критични standby приложения. Те се характеризират с много висока чистота на оловото като основен материал и усилен дизайн с по-голяма дебелина на плочите на батерията.

Тези оловно-киселинни батерии с дълъг живот са специално проектирани с услилени разрядни характеристики, така че да осигуряват максимална отдавана мощност и надеждна работа в редица приложения като UPS, телекомуникации и аварийно осветление. Здравият, устойчив на удар и сътресения, корпус на батериите е пожароустойчив и негорим, сертифициран съгласно стандарта UL94:V0.

Съвременните тенологии на производство и напрекъснатият контрол на процесите, материалите и продуктите на Power Sonic гарантират постоянно добро качество и дългосрочна надеждна работа на PG батериите.

Основни характеристики:

 • VRLA акумулаторна батерия с дълъг живот
 • Отлични разрядни характеристики при бърз разряд (High-Rate discharge), подходящи за UPS и телекомуникационни приложения
 • Технология AGM с изключителна производителност и надеждност
 • Използването на олово с висока чистота и решетки от оловно-калциева сплав позволяват продължително съхранение и дълъг срок на годност на батерията
 • Усиленият дизайн на плочите и високата ефективност на рекомбинация на газовете обуславят дългия експлоатационен живот – до 12 години в standby режим
 • Доказана клапанно регулирана технология, която гарантира безопасна работа на батерията без необходимост от поддръжка
 • Механично устойчив корпус и капак от негорим ABS материал (Flame Retardant – UL94:V0)