RIELLO
SENTINEL TOWER
5 - 10 KVA

SENTINEL TOWER е идеалното решение за защита на критични приложения, като системи за сигурност, телекомуникациионно оборудване, ИТ системи, което гарантира максимална надеждност на захранването.
SENTINEL TOWER е проектиран и произведен по най-съвременна технология с компоненти, осигуряващи максимална защита за захранваните товари, без въздействие върху низходящите системи и оптимизирана консумация на електроенергия.
Серията включва 5-6 kVA/kW ефнофазни модели и 8-10 kVA/kW с комбиниран еднофазен/трифазен вход и еднофазен изход с ON LINE технология с двойно преобразуване (VFI): товарът се захранва постоянно от инвертора, който осигурява синусоидално, филтрирано и стабилизирано напрежение с идеална форма и честота. Входните и изходните филтри осигуряват допълнителна защита от мрежови и атмосферни смущения.
SENTINEL TOWER е един от най-добрите UPS, предлагани на пазара в монента, по отношение на технология и производителност: три-степенният инвертор постига 95% ефективност, изходният фактор на мощността е 1 и увеличава ефективността на цялата система, като намалява енергийните загуби. Допълнителни предимства са функциите за избор на работен режим (Economy или Smart Active), нов персонализиран диагностичен LCD дисплей, RS232 и USB интерфейси с включен софтуер PowerShield3, ESD вход, слот за опционали интерфейсни карти.