RIELLO
SENTRYUM
10 - 40 KVA

Серията SENTRYUM на Riello включва трето поколение трифазни безтрансформаторни ON LINE UPS системи в дизпазона 10-15-20 kVA: S3M с еднофазен изход и S3T с трифазен изход. Sentryum следва и доразвива концепцията на утвърдената серия Multi Sentry на Riello за гъвкава мощност, като предлага избор от три компактни размера на шкафовете, които да отговарят на нуждите на всички малки центрове за данни и критични приложения.

Отличителни характеристики на новата серия SENTRYUM са:
• Гъвкав избор от 3 размера на шкафа (Compact, Active, Xtend)
• Работна ефективност до 96,5% в режим ON LINE
• Коефициент на мощност единица (kVA = kW)
• Много висока устойчивост на претоварване и късо съединение
• Голям сензорен дисплей и цветен LED индикатор за състоянието